Y tế di động là gì và những lợi ích của nó

Tương lai của mHealth
Nhiều người tin rằng Y tế di độnglà tương lai của chăm sóc sức khỏe – nhưng tương lai của mHealth là gì? Công nghệ này sẽ đưa ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe và tất cả những người dựa vào nó đến đâu?
Trong một thế giới lý tưởng
Theo nhiều cách, tương lai đã ở đây; “Thiết bị đeo ” hiện là một phần cuộc sống của hàng triệu người và việc gặp bác sĩ thông qua một ứng dụng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế.
Chúng ta có thể giả định rằng mHealth sẽ giúp nhiều người hơn được tiếp cận với chăm sóc sức khỏe ở các nước đang phát triển, đồng thời giảm chi phí chăm sóc sức khỏe ở các quốc gia phát triển bằng cách chuyển đổi các hệ thống đắt tiền thành “tập trung vào phòng ngừa và tập trung vào bệnh nhân”.
Sử dụng các ứng dụng mHealth để theo dõi các triệu chứng và liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể làm giảm nhu cầu điều trị xâm lấn bằng cách phòng chống bệnh tật.
Công khai là mục tiêu chính của các nhà phát triển mHealth. James Michiel – chuyên gia phân tích tin học và sức khỏe cao cấp tại Trường Y tế Công cộng Rollins của Đại học Emory ở Atlanta nói, “tương lai của mHealth là truy cập mở, nguồn mở, dữ liệu mở và đổi mới công khai.”
Tuy nhiên, mHealth phải đối mặt với nhiều trở ngại để đạt được mục tiêu đó.
Những thách thức phải đối mặt
Để mHealth tiếp tục tăng trưởng thành công theo quỹ đạo của mình, cần có quy định phù hợp.
Theo các nhà nghiên cứu M. Mars và R.E. Scott, “khả năng eHealth vượt qua các ranh giới chính trị xã hội có tiềm năng tạo ra một thế giới các hệ thống y tế và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe không biên giới”.
“Nhưng,” họ viết trên tạp chí Health Affairs, “chính sách cần thiết để hướng dẫn sự phát triển của eHealth còn hạn chế và hiện đang mới xuất hiện ở các nước phát triển”.
“Để thúc đẩy tăng trưởng y tế điện tử ở các nước đang phát triển, ta cần chính sách hoàn chỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển và trao đổi dữ liệu của bệnh nhân qua cả biên giới quốc tế và biên giới khu vực trong các quốc gia.”
Tiếp theo sẽ ra sao?
Nhà nghiên cứu Harold Thimbleby – viết trên Tạp chí Nghiên cứu Sức khỏe Cộng đồng năm 2013 – giải thích rằng “tương lai của chăm sóc sức khỏe là về bệnh nhân (hoặc ngăn chặn mọi người trở thành bệnh nhân), nhưng bệnh nhân không phải là các bên liên quan chính trong ngành chăm sóc sức khỏe”.
“Các công ty bảo hiểm, dược phẩm, bác sĩ, nhà quản lý, nhà cung cấp, nhà xây dựng, chính phủ và nhiều lực lượng khác sẽ ảnh hưởng đến tương lai,” ông nói thêm. “Đổi mới sẽ giúp bệnh nhân hay sẽ chỉ là một phần để giúp theo dõi các bác sĩ lâm sàng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe”.
Có lẽ trả lời câu hỏi này là chìa khóa cho sự phát triển của mHealth; xét cho cùng, các phương tiện điều trị được phát triển phù hợp có thể giảm thiểu rủi ro cho bệnh nhân và giúp cho bác sĩ chăm sóc bệnh nhân theo cách tốt nhất.

Share this post